Ben je een startende ondernemer op zoek naar een creatief en betaalbare product fotograaf?  Dan zit bij Sass goed! Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Creatief en betaalbaar daar staat Sass Studio voor. Als startende ondernemer begrijpen we dat je niet altijd een ruim budget hebt voor de fotografie van je producten. Daar helpen wij bij!

Met slechts € 1,65 per foto en een minimale afname van 25 foto’s maakt Sass jouw productfotografie tegen een betaalbare prijs.

Productfotografie 
€ 1,65 per foto + € 0,35 standaard nabewerking van de foto’s

Volume korting

50 – 100 foto’s 5% korting
101 – 250 foto’s 10% korting
251 – 500 foto’s 20% korting
501 – 1000 foto’s 25% korting
1000 + foto’s 30% korting

Studiofotografie

Het is mogelijk om per post producten naar ons te sturen, echter wel inclusief een goede briefing. Wij sturen binnen 72 uur de foto’s per WeTransfer naar jouw e-mail adres. Wil je graag bij de fotosessie aanwezig zijn, dan is dat uiteraard ook mogelijk.Wij zorgen dat de koffie klaar staat.

Standaard Bewerking

Hoge resolutie PNG bestand
Witte ondergrond
1:1 vierkant
Midden uitgelijnd
5% marge rondom het product
sRGB kleurmodel

Heldere afspraken

We vragen je om ons een gedetailleerde briefing aan te leveren, eventueel ondersteund met voorbeelden.

De positionering van artikelen en de manier van nabewerking moet vooraf duidelijk zijn, ookwanneer je kiest om erbij te blijven tijdens het fotograferen. Door vooraf alles door te nemen en te bespreken verloopt het fotograferen sneller en efficiënter zodat wij de prijs laag kunnen houden.

Hoe verloopt de dag?
Afhankelijk van afgesproken begintijd

10.00 – 11.00  opbouw
11.00 – 13.30  fotograferen
13.30 – 14.00  lunch pauze
14.00 – 15.00  fotograferen
15.00 – 15.30  foto  selectie & afbouw

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: studio) gesloten overeenkomsten.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en studio.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de studio verstrekte gegevens waarop de studio de offerte baseert.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de studio begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de studio pas nadat deze schriftelijk door de studio zijn bevestigd.

Hopelijk hebben we je genoeg kunnen informeren over de werkwijze en de fases. Mocht je meer vragen hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

sass accesoires (12 of 46).jpg